EVNCPC: 489 công nhân thi nâng bậc, giữ bậc

  • Admin
  • /
  • 8/22/2019 9:01:24 AM
  • Views

Ngày 20/8/2019, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), EVNCPC đã khai mạc Kỳ thi nâng bậc, giữ bậc năm 2019 – phần thi Thực hành đối với 489 công nhân đủ điều kiện dự thi.


Quang cảnh lễ khai mạc Kỳ thi.
 

Thành phần dự thi gồm các công nhân tham gia thi nâng bậc 6/7, 7/7 của tất cả các nghề và thi nâng bậc, giữ bậc của nghề Quản lý vận hành và sữa chữa đường dây 110kV đã đạt phần thi An toàn và Lý thuyết kỳ thi nâng, giữ bậc năm 2019 do EVNCPC tổ chức. 

Để đảm bảo phần thi thực hành các nghề diễn ra an toàn, nghiêm túc, đáp ứng đúng mục tiêu và chất lượng đề ra, EVNCPC đã ban hành nội quy thi. Cụ thể: công nhân dự thi phải có mặt tại địa điểm thi đúng thời gian quy định; nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của Hội đồng thi. Công nhân dự thi phải xuất trình thẻ an toàn điện để Ban coi thi, chấm thi kiểm tra; mặc đúng trang phục bảo hộ lao động của công nhân ngành Điện; chuẩn bị đầy đủ trang bị dụng cụ đồ nghề cá nhân, trang bị bảo hộ cá nhân theo đúng quy định (kể cả găng, ủng cách điện). Trong quá trình thực hiện bài thi, công nhân được sử dụng các dụng cụ, đồ nghề theo thực tế công việc được sử dụng tại đơn vị.

Đặc biệt, các công nhân dự thi các nghề dưới đây phải trải qua phần kiểm tra leo cột và đạt phần thi này mới được tiếp tục tham gia phần thi thực hành nghề. Đối với công nhân nghề Quản lý vận hành đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, Xây lắp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp: kiểm tra leo cột bê tông ly tâm 16m, có mặt bích; leo đến vị trí xà đường dây. Đối với công nhân nghề Quản lý vận hành và sữa chữa đường dây 110kV: kiểm tra leo cột sắt; leo đến vị trí dây chống sét. Đối với công nhân nghề Mắc dây đặt đèn, Kiểm tra giám sát mua bán điện: kiểm tra leo cột đến vị trí làm việc trên đường dây hạ áp. 

Kỳ thi nâng bậc, giữ bậc năm 2019 – phần thi Thực hành diễn ra từ ngày 20 - 25/8/2019, chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 20 - 22/8/2019 với 251 thí sinh đăng ký dự thi; đợt 2 từ ngày 23 - 25/8/2019 với 238 thí sinh đăng ký dự thi.

 

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan

Phát triển kinh tế vùng tái định cư thủy điện
8/27/2019 8:53:35 AM

Phát triển kinh tế vùng tái định cư thủy điện

Số hộ thuộc diện tái định cư thủy điện Bản Chát, Huổi Quảng, tỉnh Lai Châu rất lớn và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển.