Quản lý tài khoản

  • Admin
  • /
  • 6/16/2018 9:38:29 AM
  • Views

Hướng dẫn quản lý tài khoản người dùng của phần mềm kiểm soát an toàn với quyền admin.

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập địa chỉ trang web đúng với đơn vị của mình, để biết địa chỉ trang web của đơn vị bạn bạn vui lòng truy cập trang website: kiemsoatantoan.com để biết

Bước 2: Đăng nhập với tài khoản admin

Bước 3: Trên thanh menu các bạn chọn Quản lý danh sách ==> tiếp đến chọn Danh sách tài khoản

Bước 4: Chọn thêm tài khoản

Bước 5: Điền thông tin cần thiết để tạo tài khoản mới.

1. Chọn đơn vị của người cần tạo

2. Chọn phòng ban của tài khoản

3. Ghi tên người dùng ở đây là họ tên đầy đủ của tài khoản cần tạo

4 và 5 . điền số điện thoại và địa chỉ Email

6. Chọn quyền cho tài khoản

7. Ghi tên đăng nhập vi dụ: pa01_nguyenvana

8 và 9. Điền mật khẩu và nhập lại mật khẩu

Bước 6: Tìm kiếm tài khoản và các chức năng khác.

1. Tìm kiếm tài khoản, bạn nhập tên người cần tìm

2 và 3. Chọn đơn vị và phòng ban người cần tìm

4. Xem chi tiết tài khoản

5. Sửa thông tin tài khoản

6. Đặt lại mật khẩu

7. Xóa tài khoản

Sửa tài khoản:

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan