Quản lý phòng ban

  • Admin
  • /
  • 6/16/2018 9:45:42 AM
  • Views

Hướng đãn quản lý phòng ban cho tài khoản quyền admin.

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào tài khoản admin

Bước 2: Trên thanh menu chọn Quản lý danh sách ==> tiếp đến chọn Danh sách phòng ban

Bước 3: Chọn thêm phòng ban

Bước 4: Điền thông tin cần thiết cho phòng ban cần tạo

1. Chọn đơn vị của phòng ban

2. Ghi tên phòng ban

3. Chọn loại phòng ban

4. Chọn đồng ý để thêm phòng ban.

Bước 5: Các chức năng khác

1. Sửa phòng ban

2. Xóa phòng ban

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan