Hướng dẫn Lập lịch làm việc cho đội trưởng

  • Admin
  • /
  • 6/25/2018 10:51:15 AM
  • Views

Hướng dẫn lập lịch cho đội trưởng

Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản của đội trưởng

Bước 2: Chọn lập lịch ở đây ta có 2 cách chọn lập lịch là:

- Cách 1: Trên menu chọn Phiên làm việc ==> Lập lịch làm việc

- Cách 2: Trên màn hình trang chủ ta click ngay vào lập lịch làm việc

Bước 3: Sau khi chọn xong sẽ hiện giao diện lập lịch, các bạn lập lịch tương tự như bên kỹ thuật viên an toàn chuyên trách.

 

Bài viết hướng dẫn lập lịch của tài khoản kỹ thuật viên an toàn:

- Lập kế hoạch bằng Excel

- Lập kế hoạch bổ sung bằng Excel

- Lập kế hoạch trực tiếp trên phần mềm

- Lập kế hoạch bổ sung trực tiếp trên phần mềm

- Lập kế hoạch dài ngày

- Lập kế hoạch qua đêm

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan