Lập lịch công việc qua đêm

  • Admin
  • /
  • 7/4/2018 3:57:57 PM
  • Views

Hướng dẫn lập lịch làm việc qua đêm

 

Bước 1: Đăng nhập vơi tài khoản kỹ thuật viên an toàn hoặc tài khoản đội trưởng

Bước 2: Trên thanh menu các bạn chọn phiên làm việc ==> lập lịch làm việc

Bước 3: Chọn lập lịch

Bước 4: Tiến hành lập lịch

1. Chọn thời gian bắt đầu

2. Chọn giờ kêt thúc trước rồi chọn ngày kết thúc của công việc

Bước 5: Thêm kế hoạch thành công

 

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan