Lập kế hoạch bằng Excel

  • Admin
  • /
  • 6/9/2018 4:01:29 PM
  • Views

Hướng dẫn lập kế hoạch bằng Excel

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản kỹ thuật viên an toàn.

Bước 2: Chọn để vào phần lập lịch

 - Có 2 cách:

       + 1 là trên menu chọn phiên làm việc => chọn lập lịch làm việc

       + 2 là chọn lập lịch làm việc ở ngay ngoài trang chủ.

Bước 3: Tiến hành lập kế hoạch

          + Chọn nhập từ Excel lập lịch kế hoạch

        + Click tải file mẫu về, tiến hành lập kế hoạch

        + File Excel sau khi sửa

         * Một số lưu ý khi lập lịch bằng Excel

          1. Cần nhập đúng thứ ngày tháng năm  ví dụ( Thứ 3 ngày 15/6/2018)

          2. Cần nhập đơn vị làm công việc đúng với tên phòng ban mà các đơn vị đã gửi bằng Excel tài khoản.

          3. Với các trường người duyệt, người chỉ huy trực tiếp, người giám sát ... Ta cần nhập đúng theo mẫu

          Tên - Số điện thoại. ví dụ (Nguyễn Minh Nhì - 0962045888)

          4. Với trường Phiếu/ Lệnh công tác bạn ghi 1 trong 2 trường là 1 là Phiếu công tác hoặc lệnh công tác

          5. Với trường Trạng thái cắt điện ta cung điền 1 là công việc cắt điện hoặc công việc không cắt điện

          6. Trạng thái tiếp địa cũng tương tụ

         

         + Khi tạo file Excel xong ta tải file lên hệ thống

          + Khi ấn lưu kế hoạch sẽ được thêm vào nếu ta làm file Excel đúng mẫu.

          + Các kế hoạch được thêm thành công

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan