Lập công việc bổ sung bằng Excel

  • Admin
  • /
  • 6/9/2018 4:01:29 PM
  • Views

Hướng dẫn lập lịch bổ sung

Bước 1: Chọn nhập từ Excel lịch bổ sung

Bước 2: Tải file mẫu Excel về

Bước 3: Chỉnh sửa file Excel đúng với kế hoạch bạn muốn thêm

Bước 4: Sau khi làm file Excel xong ta tải file Excel lên

Bước 5: Chọn ngày cho công việc bổ sung.

Bước 6: Công việc đã báo thành công và danh sách công việc bổ sung.

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan