Hướng dẫn cập nhật số điện thoại tài khoản Trực vận hành

  • Admin
  • /
  • 7/7/2018 9:47:12 AM
  • Views

    Hiện tại Phần mềm Quản lý an toàn lao động đã bổ sung tài khoản Trực vận hành cho các đơn vị nhưng chưa cập nhật số điện thoại. Để đảm bảo phần mềm đi vào hoạt động tốt, đúng quy trình bên công ty xây dựng phần mềm VNIT TECH kính mong các đơn vị cập nhật số điện thoại của tài khoản Trực vận hành theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản admin đơn vị

Bước 2: Vào Quản lý danh sách chọn Danh sách đơn vị

 

  1. Màn hình hiển thị ra danh sách đơn vị

Bước 3: Click nút Sửa để cập nhật số điện thoại cho đơn vị.

  • Màn hình hiển thị ra thông tin của đơn vị cần chỉnh sửa.

 

Bước 4: Nhập số điện thoại

  • Cập nhật số điện thoại. Số điện thoại của đơn vị sẽ được gắn là số điện thoại của trực vận hành.

Bước 5: Click Đồng ý để lưu thông tin đã cập nhật

  • Số điện thoại đã được lưu trên hệ thống. Khi lãnh đạo của Công ty hay Tổng công ty vào đơn vị nào đều hiển thị số điện thoại của Trực vận hành để liên hệ ngay.

Lưu ý: Các công ty cũng cần cập nhật số điện thoại của công ty. 

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan