HƯỚNG DẪN HỦY BỎ CÔNG VIỆC

  • Admin
  • /
  • 7/7/2018 3:28:54 PM
  • Views

  • Do đặc thù của công việc còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, con người…nên việc hủy hoặc hoãn công việc đã lập theo kế hoạch là chuyện thường xuên xảy ra tại các đơn vị. Để tránh việc bị trùng lặp giữa các công việc đang được thực hiện, các công việc hủy bỏ, hoãn hệ thống đã bổ sung thêm chức năng Hủy bỏ công việc.
  • Các KTVATCT mới có quyền thực hiện chức năng này.
  • Chi tiết hướng dẫn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: KTVATCT đăng nhập vào hệ thống, vào phần lập lịch làm việc

Bước 2: Tìm công việc cần hủy bỏ

Bước 3: Trên cột thao tác click nút  để hủy bỏ công việc

 

  • Hệ thống yêu cầu nhập lý do hủy bỏ > Nhập lý do hủy bỏ rồi nhấn  để lưu thao  tác Hủy bỏ công việc.

 

  • Để hủy bỏ thao tác Hủy bỏ công việc nhấn nút . Hệ thống quay trở lại trạng thái ban đầu. 

 

Lưu ý: Đối với những công việc vừa tạo thì không cần hủy bỏ công việc, có thể xóa bỏ hoàn toàn công việc đó trên hệ thống.

 

 

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan