Đóng điện thành công đường dây 110kV từ TA 220kV Ba Chè – Thiệu Yên

  • Admin
  • /
  • 8/20/2019 10:39:20 AM
  • Views

Vào hồi 19h45 phút ngày 18/8/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1), Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đóng điện thành công đường dây 110kV từ TA 220kV Ba Chè – Thiệu Yên.

Đường dây 110kV từ TA 220kV Ba Chè – Thiệu Yên do EVNNPC làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 90 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản. Quy mô gồm xây mới khoảng 21,9km đường dây 110kV mạch kép cơ bản đi trùng với tuyến hiện tại. Điểm đầu Pooc tích 110kV TBA 220kV Ba Chè; Điểm cuối Pooc tích TBA 110kV Thiệu Yên.

Sau khi được đóng điện và đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần nâng cao khả năng truyền tải, cung cấp điện an toàn ổn định cho khu vực miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa; Kết nối mạch vòng, đảm bảo tối ưu về kết lưới, linh hoạt trong vận hành, giảm thời gian mất điện do sự cố.

Dự án có thời hạn sử dụng 20 năm, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035.

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan

Phát triển kinh tế vùng tái định cư thủy điện
8/27/2019 8:53:35 AM

Phát triển kinh tế vùng tái định cư thủy điện

Số hộ thuộc diện tái định cư thủy điện Bản Chát, Huổi Quảng, tỉnh Lai Châu rất lớn và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển.