Công việc dài ngày

  • Admin
  • /
  • 7/5/2018 2:15:46 PM
  • Views

Hướng dẫn tạo công việc dài ngày.

 

Các bước thực hiện.

Bước 1:  Các bạn tạo công việc bằng Excel và nhập trực tiếp như bình thường

Bước 2: Sau khi công việc được tạo thành công các bạn chọn biểu tượng 2 quyển sách như trong hình.

Bước 3: Khi chọn xong sẽ xuất hiện bảng ngày để chọn thời gian công việc kéo dài đến ngày nào.

Bước 4:  Khi chọn ngày xong công việc được thêm vào các ngày đã chọn với cùng 1 công việc và có thời gian dài ngày.

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan