Các câu hỏi liên quan đến tải ảnh

  • Admin
  • /
  • 6/13/2018 3:48:41 PM
  • Views

Câu 1: Tải ảnh lên hệ thống rồi có thể xóa ảnh không?

Trả lời: Về nguyên tắc khi đã tải ảnh lên hệ thống là không được phép xóa.

Câu 2: Khi hoàn thành công việc mà quên không up ảnh lên thì làm thế nào?

Trả lời: Có thể tải ảnh của phiên làm việc đó theo 2 cách: Cách 1 vào tài khoản KTVATCT up ảnh lên cho  phiên làm việc, cách 2 là vào tài khoản admin update trang thái công việc đã hoàn thành về vừa tạo để có thể tải được ảnh.

Câu 3: Tải ảnh lên bằng thiết bị nào?

Trả lời:

     -  Đối với tài khoản chuyên viên (Worker) bắt buộc phải chụp ảnh và tải lên bằng điện thoại với tài khoản của mình,  để hệ thống ghi nhận ai là người tải và vị trí tải ảnh. Với trường hợp mất mạng có thể về nơi có mạng tải ảnh lên sau cũng được, nhưng vẫn phải up bằng điện thoại, nếu bạn up bằng máy tính thì không hệ thống sẽ không chấp nhận và ảnh của bạn sẽ không hiển thị lên được.

     -  Đối với kỹ thuật viên an toàn có thể up ảnh trên máy tính được.

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan