CẬP NHẬT QUYỀN CHO ĐỘI TRƯỞNG

  • Admin
  • /
  • 7/23/2018 2:16:53 PM
  • Views

  Hệ thống đã bổ sung thêm quyền cho các đội trưởng nhưng hiện tại nhiều đơn vị vẫn chưa tiếp nhận được thông tin này cũng như cập nhật lại quyền cho các đội trưởng trong đơn vị mình. Các đơn vị vào cập nhật quyền cho đội trưởng theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Bước 1:  Đăng nhập vào tài khoản Admin đơn vị hoặc Admin công ty

Bước 2: Vào chức năng Quản lý danh sách chọn Danh sách tài khoản

 

Bước 3: Nhập Họ tên hoặc số điên thoại tài khoản cần sửa thông tin vào ô Tìm kiếm

  • Màn hình hiển thị ra danh sách Tài khoản cần tìm kiếm

Bước 4: Click nút Chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin tài khoản

 

  • Màn hình hiển thị ra phần sửa thông tin tài khoản

 

Bước 5: Phần chọn quyền, ta chọn loại là quyền Leader-Đội trưởng 

 

Lưu ý:

  • Nhớ nhập mật khẩu lại cho tài khoản.
  • Những trường hợp tài khoản không đúng quyền hệ thống có thể cập nhật lại tại đây.

 

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan