Báo cáo cuối ngày

  • Admin
  • /
  • 6/9/2018 4:01:57 PM
  • Views

Hướng dẫn tạo báo cáo cuối ngày

Bước 1:  Chọn báo cáo cuối ngày

Bước 2: Chọn thêm báo cáo cuối ngày.

Bước 3: Điền thông tin báo cáo và ấn cập nhật.

Bước 4: Báo cáo cuối ngày được thêm thành công.

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan